ข่าวสารราคาสินค้า

อัพเดทราคาสินค้าจากทั่วทุกมุมโลก วงการสินค้าไหน ราคามีการเปลี่ยนแปลง ติดตามข้อมูลได้ที่นี่

rainbow

Posts Tagged ‘เครื่องสแกนลายนิ้วมือ’

สรุปการเลือกซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

การพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ เบื้องต้นมีดังต่อไปนี้

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

  1. ดูที่หัวอ่าน (Fingerprint Scanner Sensor) ว่าสินค้าที่เราต้องการจะซื้อนั้นใช้หัวอ่านชนิดใด ระดับที่ยอมรับได้
  2. วัสดุทีใช้ในการผลิตอุปกรณ์ ให้พิจารณาว่าแข็งแรงและทนทานหรือไม่ เช่น ของตัวเครื่องควรทำจาก พลาสติก ABS ที่มีความเหนียวทนทาน เหนียว ไม่เปราะแตกหักง่าย
  3. ความเร็วในการอ่านลายนิ้วมือ เมื่อมีผู้ใช้จำนวนมากขึ้น ปัจจัยในการพิจารณาหัวอ่านก็เปลี่ยนไป เพราะถึงแม้ว่าจะใช้เทคโนโลยีของหัวอ่านสแกนลายนิ้วมือที่ดีกว่า อาทิเช่น หัวอ่านลายนิ้วมือชนิดตัวเก็บประจุ แต่ก็เหมาะกับระบบที่มีจำนวนผู้ใช้เฉพาะกลุ่มจำนวนน้อย
  4. หน่วยความจำ จำนวนลายนิ้วมือที่รองรับ และ จำนวน logs ที่เก้บบันทึกได้ จำนวนลายนิ้วมือ และ จำนวนข้อมูล logs ที่บันทึกได้ ขึ้นกับขนาดของหน่วยความจำของเครื่อง โดยเครื่องขนาดเล็กจะสามารถบันทึกลายนิ้วมือได้ตั้งแต่ 500-1,500 ลายนิ้วมือ บันทึกข้อมูล 30,000 ถึง 50,000 รายการ ขณะที่ เครื่องสแกนนิ้ว รุ่นที่มีขนาดใหญ่จะรองรับข้อมูลลายนิ้วมือผู้ใช้ได้ตั้งแต่ 3,000 ถึง 10,000 ลายนิ้วมือขึ้นไป และ เก็บบันทึก logs ได้ 100,000 ถึง 200,000 รายการ ดังนั้นจึงต้องพิจารณารุ่นที่มีหน่วยความจำเหมาะสมกับขนาดการใช้งาน
  5. Software คือส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดของระบบคือ โปรแกรมที่มากับตัวเครื่อง ต้องดูว่ามีฟังก์ชั่นเหมาะสมครบครันกับการใช้งานและตรงกับวัตุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่
  6. Hardware Communication พิจารณาว่า การติดต่อสื่อสารข้อมูลของ fingerscan สามารถทำได้ทางใดบ้างตรงกับเงื่อนไขที่ต้องการได้หรือไม่
  7. Payroll Inter-face หากคุณต้องการใช้เครื่องสแกนที่ร่วมกับโปรแกรมคำนวณเงินเดือน (Payroll) อาจต้องพิจารณาเพิ่มเติมว่าเครื่องรุ่นนั้นๆใช้กับโปรแกรมคำนวณเงินเดือนขององค์กรที่มีอยู่แล้วได้หรือไม่
  8. พิจารณาจากสินค้าจากผู้ผลิตว่าเชื่อถือได้หรือไม่ ตัวสินค้ามีจำหน่ายอย่างแพร่หลายหรือไม่ และ บริษัทผู้ขายได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงหรือไม่ ทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้ามานานหรือยัง
  9. ศูนย์บริการ และระยะเวลารับประกันสินค้า ควรพิจารณาซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือจากบริษัทที่มีศุนย์บริการในพื้นที่ หรือสามารถส่งเครื่องและซ่อมแซมให้ได้สะดวก และมีระยะเวลาในการรับประกันสินค้าไม่ต่ำกว่า 2 ปีขึ้นไปโดยฟรีค่าบริการและ ค่าอะไหล่ในช่วงระยะเวลารับประกัน มีเครื่องสำรองให้ระหว่างส่งซ่อม พร้อมมีการเสนอสัญญาซ่อมบำรุงให้ลูกค้า เป็นต้น
  10. ระยะเวลารับประกันอะไหล่ เนื่องจากเครื่องสแกนนิ้วมือมีการเปลี่ยนแปลงรุ่นอย่างเสมอและรวดเร็ว เช่นเดียวกับอุปกรณ์ประเภทคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ ดังนั้นควรมีระยะเวลารับประกันอะไหล่สำหรับเครื่องที่ตกรุ่นและไม่มีการผลิตแล้ว เพื่อที่จะได้ไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่เพราะไม่มีอะไหล่ซ่อม