ข่าวสารราคาสินค้า

อัพเดทราคาสินค้าจากทั่วทุกมุมโลก วงการสินค้าไหน ราคามีการเปลี่ยนแปลง ติดตามข้อมูลได้ที่นี่

rainbow

Posts Tagged ‘รับเหมาไฟฟ้า’

ทำไมต้องเลือกรับเหมาไฟฟ้าที่หน้าไว้ใจ

%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2-1

 

ปัจจุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตประจำวัน การสื่อสาร การคมนาคม การให้ความรู้ การศึกษา ซึ่งล่วนแล้วแต่ต้องใช้ไฟฟ้าในการดำเนิดให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพทั้งนั้น

ทั้งนี้ ไฟฟ้า ยังเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตทั้งเกษตรรวมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัย การกระจายรายได้ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิต และการขายสินค้า ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจอีกด้วย

เนื่องด้วยการขยายตัวประชากรและการขยายตัวของเศรษฐกิจได้ดำเนินอยู่ตลอดเวลา ประเทศไทยจึงมีอัตราการเพิ่มของปริมาณการใช้ไฟฟ้าปีละไม่ต่ำกว่า 1,000 เมกะวัตต์ จากกำลังผลิตในปี พ.ศ. 2537 ประมาณ 13,000 เมกะวัตต์ จากสถิติในปี 2544 ที่ผ่านมา ประเทศไทยผลิตพลังงานไฟฟ้ารวม 103,165 ล้านหน่วย จากแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติร้อยละ 68.2 น้ำมันเตาร้อยละ 2.9 น้ำมันดีเซลร้อยละ 0.2 ถ่านหินลิกไนต์ร้อยละ 16.8 ถ่านหินน้ำเข้าร้อยละ 2.4 พลังน้ำร้อยละ 6.1 ซื้อจากลาว ร้อยละ 2.8 และพลังงานหมุนเวียนอื่นร้อยละ 0.5

ดังนั้น ธุรกิจหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินการเรื่องนี้คือ รับเหมาไฟฟ้า แต่การที่จะลือบริษัทรับเหมาไฟฟ้าที่ไว้ใจได้ก็มีความสำคัญมาก เพราะในที่สุดแล้ว การวางระบบที่ดี และการใสใจในความปลอดภัยจึงป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นก็จะนำมาซึ่งความสูญเสียอย่างเป็นมาก อันตรายจากไฟฟ้าเกิดขึ้นได้จาก  2  สาเหตุใหญ่ คือ ไฟฟ้าซอร์ท และไฟฟ้าดูด

ไฟฟ้าลัดวงจรเกิดขึ้นได้ ทั้งในระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ลักษณะการเกิดและความเสียหาย ก็จะมีความแตกต่างกัน คือ

  1. กระแสไฟฟ้าไหลระหว่างสายไฟ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก ฉนวนของสายไฟฟ้าชำรุด หรือ จากการสัมผัสกัน โดยบังเอิญ ผลจากการการเดินลัดวงจร จะทำให้กระแสไฟฟ้าไหลเป็นจำนวนมาก และทำให้เกิดความร้อนสูงจนเกิดการลุกไหม้ ในระหว่างลัดวงจรจะก่อให้เกิดประกายไฟขึ้นด้วย
  2. กระแสไฟฟ้าไหลลงดิน หรือเรียกว่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรลงดิน อาจเกิดจากการที่สายไฟฟ้าขาด หรือหลุดจากจุดต่อไปสัมผัสกับพื้นดินหรือโลหะที่ต่อฝังอยู่บนพื้นดิน ลักษณะดังกล่าวนี้จะทำให้กระแสไฟฟ้าไหลลงดิน