ข่าวสารราคาสินค้า

อัพเดทราคาสินค้าจากทั่วทุกมุมโลก วงการสินค้าไหน ราคามีการเปลี่ยนแปลง ติดตามข้อมูลได้ที่นี่

rainbow

การทำงานของ Needle วาล์ว

Needle วาล์ว  จัดว่าเป็นญาติสนิทของ globe วาล์ว โดย Needle วาล์วทำหน้าที่ในการควบคุมอัตราการไหลเช่นเดียวกันกับglobe วาล์ว แตกต่างกัน Needle วาล์วจะใช้ในงานที่ต้องการการควบคุมการไหลที่มีความละเอียดสูง (โดยปรกติก็ที่อัตราการไหลไม่มาก) ดังนั้นเราจึงมักพบการใช้งาน Needle วาล์วกับระบบขนาดเล็ก เช่นระบบแก๊สท่อในอุปกรณ์วัดหรือในห้องปฏิบัติการวิจัย แต่ไม่พบเห็น Needle วาล์วในระบบขนาดใหญ่

Needle วาล์วเป็นวาล์วที่มีทิศทางการไหลเช่นเดียวกับ globe วาล์ว ความแตกต่างระหว่าง Needle วาล์ว และ globe วาล์ว อยู่ตรงที่การออกแบบช่องเปิดและรูปร่างของตัว plug โดยช่องเปิดของNeedle วาล์ว จะมีขนาดเล็กกว่าช่องเปิดของ globe วาล์วและตัวปลั๊กของ Needle วาล์ว จะมีลักษณะเป็นกรวยที่มีความเรียวยาวค่อย ๆ เล็กลงที่ปลาย จากการที่ส่วน plug ของ Needle วาล์ว มีลักษณะที่เรียวเล็กดังกล่าวจึงทำให้ตัว plug ไม่แข็งแรงพอที่จะรับแรงกดถ้าหากทำการกดให้ตัว plug แนบแน่นกับ seat ของตัว body ของวาล์ว เพราะการกดดังกล่าวอาจทำให้ตัว plug เกิดความเสียหายหรือสูญเสียรูปร่างได้ ดังนั้นทางผู้ผลิตจึงออกแบบให้ตัว plug ของ needle valve นั้นไม่สัมผัสกับ seat ของตัว body ของวาล์ว แต่จะมีช่องว่างอยู่เล็กน้อย จึงทำให้เมื่อเราหมุน plug ของ Needle วาล์ว ลงจนสุดแล้ว วาล์วก็ยังปิดไม่สนิท (ซึ่งแตกต่างจาก globe วาล์ว ที่สามารถปิดได้สนิท) ดังนั้นการติดตั้ง Needle วาล์ว ที่ถูกต้องจึงต้องมีการใช้ block valve (ซึ่งมักเป็น globe วาล์วหรือ ball valve) ร่วมด้วย

Tags:

Comments are closed.